Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De deelnemende Relais & Châteaux Hotels verbinden zich ertoe uw persoonlijke informatie op deze website te beschermen. Wij garanderen het vertrouwelijk karakter van alle persoonlijke gegevens die u ons tijdens het gebruik van onze website verstrekt.

De verzamelde informatie bestaat uit:

  • Naam

  • Postadres

  • E-mailadres

  • Land/ Grondgebied

  • Telefoonnummer

  • Fax

  • Naam van het bedrijf en titel


De verzamelde gegevens worden gebruikt om u een dienstverlening van de hoogste kwaliteit te leveren en u een uitgebreide selectie van mogelijkheden die u kunnen interesseren aan te bieden.

Deze informatie zal gebruikt worden om u te informeren over promoties, nieuwe producten, enz.
Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden, andere dan de deelnemende hotels doorgegeven.

Als u vragen of bezorgdheden heeft omtrent uw privacy, aarzel dan niet en stuur uw vraag naar:


Relais & Châteaux Domaine La Butte aux Bois
Paalsteenlaan 90
3620 Lanaken – België
info@labutteauxbois.be


U kunt gratis en zonder opgave van reden verhinderen dat uw gegevens worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden door in onze nieuwsbrieven op “uitschrijven” te klikken.


Cookies:
Onze website maakt gebruik van “cookie”-technologie. “Cookies” zijn versleutelde tekststrings die een website bewaart op de computer van de gebruiker. Onze website maakt gebruik van een cookies. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


Deze cookies worden gebruikt:

  • Analytische cookies: _ga, _gat, _gid: Google Analytics cookies die meten hoe onze site gebruikt wordt om onze diensten te verbeteren
  • Marketing cookies: _fpb, dat, fr, sb, wd: Facebook cookies die gebruikt worden om Facebook bezoekers te identificeren voor publiciteitsdoeleinden
U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten.

Juridische zaken:
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel vrijgeven indien de wet het voorschrijft of indien wij te goeder trouw menen dat het nodig of wenselijk is om de wet na te leven of de eigendomsrechten van onze hotels, de website of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen.

Disclaimer
De deelnemende Relais & Châteaux wijst elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt na het raadplegen van informatie op andere sites of andere informatiebronnen in het algemeen waarnaar deze site verwijst.
Relais & Châteaux behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de geboden informatie voor. De teksten, lay-out, illustraties en ander materiaal op deze site zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of verandering van de hele of een deel van deze site, in welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden

NL

FR